2. מחליק הדרכה בסיסי - דירוג קשיחות תומך בקרסול 20 - 45

מוצרים

מוצרים


 • מחליק אימונים למתחילים, שיעור החלקה תכוף יותר 2 עד 3 פעמים בשבוע.
 • זקוק לגלגיליות כדי לעמוד בשימוש גבוה יותר.
 • בנוסף מומלצת רמה גבוהה יותר של נוקשות למחליקים גבוהים ומבוגרים.
 • תמיכה בקרסול - דירוג נוקשות בין 20 ל 45
 • קפיצת וולס
 • סאלצ'וב יחיד
 • לולאת אצבע אחת
 • ספין זקוף קדימה
 • ספין זקוף לאחור
 • סקייט קנדה
 • כוכב 1,2
 • USFSA
 • מחרשת השלג סם 1,2,3
 • 1,2,3,4 בסיסי