1. מחליקי פנאי - תמיכה בקרסול - דירוג נוקשות 15-25

מוצרים

מוצרים


  • מגפי החלקה פנאי טובים לכל גיל, גובה ומשקל ..
  • תמיכה בקרסול מדורגת עם דירוג נוקשות בין 15-25
  • רמת מיומנות: צעדים בסיסיים, גלישה, עצירה, ליטוף קדימה, קצוות בסיסיים.