עולם ההחלקה של ג'רי

מוצרים

מוצרים


של ג'רי עולם החלקה היא דמות החלקה חברת הלבשה שמקורה בקנדה. הם משערים בייצור שמלות כמו גם בקרח החלקה אביזרי החלקה על ביגוד ודמות